Toegankelijkheidsinstrumenten

over het project

 • Door de culturele producten van deze gemeenschappen te verzamelen, te cureren, te digitaliseren en te delen, streeft DigiFolk ernaar stem te geven aan gemeenschappen die een minderheidsstatus hebben in Europese samenlevingen. Door hun verhalen te laten horen, zal het ook bijdragen aan het probleem van langdurige vooroordelen in Europese samenlevingen, vooroordelen die in ieder geval gedeeltelijk worden veroorzaakt door de blootstelling aan enkele verhalen die de dominante culturen begunstigen en die culturen degraderen die willens of onwillens als ‘anders’ worden beschouwd.

  Het uiteindelijke doel van DigiFolk is om via een diverse reeks volksverhalen onze gemeenschappelijke menselijkheid en onze collectieve Europese culturele identiteit te laten zien. Als zodanig adresseert het project het algemene doel van Erasmus + om “bewustwording en begrip van de context van de Europese Unie te vergroten, met name met betrekking tot de gemeenschappelijke EU-waarden, de principes van eenheid en diversiteit, evenals hun culturele identiteit, cultureel bewustzijn en hun sociale en historische erfgoed.”

  • Om het belang van volksverhalen als mondelinge geschiedenissen of verhalen te illustreren, die een alternatief kunnen bieden voor het verhaal van dominante culturele groepen door een venster te worden naar de wijsheid (waarden, overtuigingen en normen) van groepen die traditioneel gemarginaliseerd of het zwijgen opgelegd zijn.
  • Een op maat gemaakte methodologie ontwerpen die leunt op een participatieve benadering om de capaciteit van docenten, studenten en onderzoekers op het gebied van sociale wetenschappen en geesteswetenschappen op te bouwen, zodat ze transdisciplinair kunnen samenwerken met de gemeenschap, met speciale aandacht voor gemarginaliseerde groepen.
  • Gemarginaliseerde gemeenschappen in staat stellen door hen zowel de stem als de invloed te geven om de initiatieven vorm te geven die bedoeld zijn om aandacht te vestigen op hen en hun mondelinge geschiedenissen
  • Innovatief pedagogisch materiaal en hulpmiddelen ontwikkelen voor docenten en studenten, zodat ze kwesties met betrekking tot cultureel erfgoed, de preservering ervan en promotie kunnen aanpakken om doelen zoals sociale cohesie en inclusie te bevorderen.
  • Bewustzijn bevorderen van gemeenschappelijke waarden en menselijke verbondenheid door het delen van de mondelinge verhalen (volksverhalen) die de identiteit, overtuigingen en het gedrag hebben gevormd van bepaalde etnische en religieuze groepen die een minderheidsstatus hebben in Europese steden.
  • Vier (4) tale maps en (4) stadsrondleidingen gebaseerd op deze kaarten, waarbij de samengestelde volksverhalen aan het brede publiek worden gepresenteerd op de geografische locaties waar de verhalen doorgaans worden gedeeld.
  • Vier (4) publicatie evenementen waar de tale maps en stadsrondleidingen aan het brede publiek worden gepresenteerd.
  • Vier (4) afsluitende projectworkshops waar de DigiFolk-methodologie en de lessen die zijn geleerd uit het project worden gedeeld met docenten, studenten en andere geïnteresseerde belanghebbenden.
  • DigiFolk-toolkit in het Engels en de vertaalde versies in het Nederlands, Grieks, Turks en Servisch, bestaande uit korte video’s met educatief materiaal en mini-documentaires die laten zien hoe de DigiFolk-methodologie zich heeft ontvouwd in de vier steden die deelnemen aan het project.
  • E-platform: een openbaar toegankelijk, gemakkelijk te navigeren interactief platform waar alle producten van het project, inclusief het educatieve materiaal, zullen worden geüpload.
  • EDEX – UNIVERSITY OF GRONINGEN

   De Rijksuniversiteit Groningen (RuG), opgericht in 1614, is de op een na oudste onderzoeksuniversiteit in Nederland. Momenteel telt het meer dan 30.000 studenten en staat het consistent in de top 100 van universiteiten wereldwijd. Het University College Groningen (UCG) is een openbaar liberal arts college en een van de faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen. Het UCG, opgericht in 2014, herbergt momenteel 360 studenten en biedt een interdisciplinaire bacheloropleiding in liberal arts and sciences. Een uniek kenmerk van het onderwijs aan het UCG, naast de interdisciplinaire aard ervan, is de nadruk op ervaringsgericht leren via projecten. Projecten zoals Tales of Wisdom, onderwezen aan het UCG, dienden als inspiratie voor dit Erasmus+ project rondom volksverhalen en multiculturalisme.

   Website
  • UNIVERSITY OF ANKARA (ANKARA SOSYAL BILIMLER UNIVERSITESI)

   Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBU) is in 2013 opgericht in het centrum van de hoofdstad van Turkije met als doel pionierswerk te verrichten op het gebied van onderzoek in de sociale wetenschappen. Het is de eerste en enige staatsuniversiteit in Turkije die zich richt op dit vakgebied. ASBU is een onderzoeksgerichte universiteit voor zowel bachelor- als masterprogramma’s. Een van de voornaamste doelstellingen van de universiteit is de publicatie van sociaalwetenschappelijk onderzoek dat positief bijdraagt aan internationale literatuur. Er zijn tal van onderzoeks- en toepassingscentra actief aan ASBU met dit doel voor ogen.

   Website
  • UNIVERSITY OF BELGRADE

   De Faculteit der Wijsbegeerte aan de Universiteit van Belgrado is de oudste instelling voor hoger onderwijs in Servië. De Afdeling Psychologie is de meest productieve psychologieafdeling in Servië, met 54 permanente academische stafleden die hun tijd verdelen tussen onderwijs en onderzoek, en meer dan 30 wetenschappers in voltijdse onderzoeksposities. Het is de enige Servische afdeling voor sociale wetenschappen die wordt vermeld in de Shanghai Ranking. De Afdeling Psychologie heeft een langdurige samenwerking met andere universitaire eenheden, evenals met andere overheidsinstanties en organisaties van de civiele samenleving. De afdeling is een van de leiders in internationale samenwerking aan de Universiteit van Belgrado, met momenteel meer dan 20 actieve internationale academische samenwerkingsverbanden.

   Website
  • UNIVERSITY OF CYPRUS

   Met ongeveer 7.000 studenten, 113 laboratoria en 830 faculteits- en personeelsleden is de Universiteit van Cyprus (UCY) een jonge en snelgroeiende universiteit (opgericht in 1989). Er zijn 7 faculteiten, 22 afdelingen en 14 onderzoeksunits/centra, die een breed spectrum beslaan binnen de levens-, sociale, natuur- en ingenieurswetenschappen. UCY is de grootste werkgever in Cyprus voor jonge afgestudeerden en onderzoekers. Momenteel werkt het ongeveer 750 jonge wetenschappers in dienst met externe onderzoeksfondsen. We zijn op zoek naar en trekken nieuwe gekwalificeerde wetenschappers en onderzoekers aan omdat ons constante doel is de grootste werkgeversorganisatie te zijn voor jonge onderzoekers in Cyprus.

   Website
  • CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET

   CARDET is een van de toonaangevende onderzoeks- en ontwikkelingscentra in de mediterrane regio met wereldwijde expertise op het gebied van projectontwerp en -implementatie, capaciteitsopbouw en digitale storytelling. CARDET is onafhankelijk verbonden met universiteiten en instellingen over de hele wereld, zoals de Universiteit van Nicosia en de International Council of Educational Media.

   Website

Evropska komisija podržala je kreiranje ove internet stranice, ali nije odgovorna za njen sadržaj, koji izražava isključivo stavove autora. Komisija nije odgovorna za korišćenje informacija prezentovanih na internet stranici.

Avrupa Komisyonu'nun bu web sitesinin hazırlanmasına verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt.
Projectnummer: 2022-1-NL01-KA220-HED-000090175

Copyright © | Privacy policy