Erişilebilirlik Araçları

hakkında

 • DigiFolk, bu toplulukların kültürel ürünlerini toplayarak, küratörlüğünü yaparak, dijitalleştirerek ve paylaşarak Avrupa toplumlarında azınlık statüsünde olan topluluklara ses vermeyi amaçlamaktadır. Bu toplulukların hikayelerinin duyulmasını sağlayarak, Avrupa toplumlarında uzun süredir devam eden önyargılar sorununa da katkıda bulunacaktır; bu önyargılar, en azından kısmen, baskın kültürleri destekleyen ve isteyerek ya da istemeyerek ötekileştirilen kültürleri aşağılayan tek bir anlatıya maruz kalmaktan kaynaklanmaktadır.

  DigiFolk’un nihai hedefi, ortak insanlığımızı, kolektif AB kültürel kimliğinii çeşitli halk hikayeleri aracılığıyla sergilemektir. Bu haliyle proje, Erasmus+’ın “özellikle ortak AB değerleri, birlik ve çeşitlilik ilkelerinin yanı sıra kültürel kimlik, kültürel farkındalık ve sosyal ve tarihi mirasa ilişkin olarak Avrupa Birliği bağlamında farkındalık yaratma ve anlayış geliştirme” genel hedefine hitap etmektedir.

  • Geleneksel olarak marjinalleştirilmiş veya susturulmuş grupların bilgeliğine (değerlerine, inançlarına ve normlarına) açılan bir pencere haline gelerek baskın kültürel grupların anlatılarına bir alternatif sunabilen sözlü tarih veya anlatılar olarak halk hikayelerinin önemini örneklendirmek.
  • Sosyal ve beşeri bilimler eğitimcilerinin, öğrencilerinin ve araştırmacılarının toplumla ve özellikle marjinal gruplarla disiplinler ötesi çalışma kapasitesini geliştirmek için katılımcı bir yaklaşıma dayanan özel bir metodoloji tasarlamak.
  • Marjinalleştirilmiş topluluklara, kendilerine ve sözlü tarihlerine dikkat çekmek için var olan girişimleri şekillendirmek üzere söz hakkı ve yetki vererek onları güçlendirmek.
  • Sosyal uyum ve kapsayıcılık gibi hedefleri teşvik etmek için kültürel mirasın korunması ve tanıtılması konularını ele almalarını sağlamak üzere öğretmenler ve öğrenciler için yenilikçi pedagojik materyaller ve kaynaklar geliştirmek.
  • Avrupa şehirlerinde azınlık statüsünde olan belirli etnik, dini, ırksal grupların kimliklerini, inançlarını ve davranışlarını şekillendiren sözlü hikayeleri (halk hikayeleri) paylaşarak ortak değerler ve ortak insanlık konusunda farkındalık yaratmak.
  • Dört (4) masal haritası ve bu haritalara dayanan (4) şehir turu, küratörlüğü yapılan halk masallarını, hikayelerin tipik olarak paylaşıldığı coğrafi yerlerde daha geniş kitlelere sunuyor.
  • Masal haritalarının ve şehir turlarının daha geniş kitlelere sunulduğu dört (4) yaygınlaştırma etkinliği.
  • DigiFolk metodolojisinin ve projeden çıkarılan derslerin eğitimciler, öğrenciler ve diğer ilgili paydaşlarla paylaşıldığı dört (4) proje sonu çalıştayı.
  • DigiFolk metodolojisinin projeye katılan dört şehirde nasıl ortaya çıktığını belgeleyen eğitim materyalleri ve mini belgeseller içeren kısa videolardan oluşan İngilizce DigiFolk araç kiti ve Hollandaca, Yunanca, Türkçe ve Sırpça dillerine çevrilmiş versiyonları.
  • E-platform: eğitim materyalleri de dahil olmak üzere projenin tüm ürünlerinin yükleneceği, açık erişilebilir, gezinmesi kolay ve interaktif bir platform.
  • EDEX – UNIVERSITY OF GRONINGEN

   Groningen Üniversitesi, Hollandaca: Rijksuniversiteit Groningen (RuG), 1614 yılında kurulmuş olup Hollanda’nın en eski ikinci araştırma üniversitesidir ve şu anda 30.000’den fazla öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Kurum sürekli olarak dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında gösterilmektedir. University College Groningen (UCG) bir kamu liberal sanatlar kolejidir ve Groningen Üniversitesi’nin fakültelerinden biridir. UCG, 2014 yılında kurulmuş olup şu anda 360 öğrenciye ev sahipliği yapmakta ve liberal sanatlar ve bilimler alanında disiplinler arası bir lisans derecesi sunmaktadır. UCG’deki eğitimin disiplinlerarası doğasının yanı sıra benzersiz özelliklerinden biri de projeler yoluyla deneyimsel öğrenmeye yapılan vurgudur. UCG’de öğretilen Tales of Wisdom gibi projeler, halk masalları ve çok kültürlülük etrafında dönen bu Erasmus+ projesinin ilham kaynağını oluşturdu.

   Web Sayfası
  • UNIVERSITY OF ANKARA (ANKARA SOSYAL BILIMLER UNIVERSITESI)

   Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), 2013 yılında Türkiye’nin başkentinin merkezinde sosyal bilimler alanında araştırmalara öncülük etmek amacıyla kurulmuş, Türkiye’nin bu alandaki ilk ve tek sosyal bilimler devlet üniversitesidir. ASBÜ, hem lisans hem de lisansüstü çalışmalar için araştırma odaklı bir üniversitedir. Uluslararası literatüre olumlu katkı sağlayan sosyal bilimler araştırmalarının yayınlanması üniversitenin öncelikli amaçları arasındadır. ASBÜ’de çok sayıda araştırma ve uygulama merkezi bu amaçla faaliyet göstermektedir.

   Web Sayfası
  • UNIVERSITY OF BELGRADE

   Belgrad Üniversitesi Felsefe Fakültesi, Sırbistan’daki en eski yüksek öğretim kurumudur. Psikoloji Bölümü, zamanlarını öğretim ve araştırma arasında paylaştıran 54 daimi akademik personel ve tam zamanlı araştırma pozisyonlarında 30’dan fazla bilim insanı ile Sırbistan’daki en üretken psikoloji bölümüdür. Şanghay Sıralaması’nda yer alan tek Sırp sosyal bilimler bölümü olan Psikoloji Bölümü, üniversitenin diğer birimlerinin yanı sıra diğer devlet kurumları ve sivil toplum örgütleriyle de uzun yıllara dayanan bir işbirliğine sahiptir. Bölüm, şu anda aktif olan 20’den fazla uluslararası akademik işbirliği ile Belgrad Üniversitesi’nde uluslararası işbirliğinin liderlerinden biridir.

   Web Sayfası
  • UNIVERSITY OF CYPRUS

   Yaklaşık 7.000 öğrencisi, 113 laboratuvarı ve 830 öğretim üyesi ve personeli ile Kıbrıs Üniversitesi (UCY) genç ve hızla büyüyen bir üniversitedir (1989 yılında kurulmuştur). Yaşam, sosyal, doğa ve mühendislik bilimlerinde geniş bir yelpazeyi kapsayan 7 fakülte, 22 bölüm ve 14 araştırma birimi / merkezi bulunmaktadır. UCY, genç mezunlar ve araştırmacılar için Kıbrıs’taki en büyük işveren konumundadır. Şu anda dış araştırma fonlarını kullanarak yaklaşık 750 genç bilim insanını istihdam etmektedir. Sürekli hedefimiz Kıbrıs’taki genç araştırmacılar için en büyük işveren kuruluşu olmak olduğundan, yeni nitelikli bilim insanları ve araştırmacılar aramakta ve çekmekteyiz.

   Web Sayfası
  • CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET

   CARDET, proje tasarımı ve uygulaması, kapasite geliştirme ve dijital hikaye anlatımı konularında küresel uzmanlığa sahip Akdeniz bölgesinin önde gelen araştırma ve geliştirme merkezlerinden biridir. CARDET, Lefkoşa Üniversitesi ve Uluslararası Eğitim Medyası Konseyi gibi dünyanın dört bir yanından üniversiteler ve kurumlarla bağımsız olarak bağlantılıdır.

   Web Sayfası

Evropska komisija podržala je kreiranje ove internet stranice, ali nije odgovorna za njen sadržaj, koji izražava isključivo stavove autora. Komisija nije odgovorna za korišćenje informacija prezentovanih na internet stranici.

Avrupa Komisyonu'nun bu web sitesinin hazırlanmasına verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt.
Proje Numarası: 2022-1-NL01-KA220-HED-000090175

Copyright © | Privacy policy