Toegankelijkheidsinstrumenten

 Bronnen

Het ontwikkelde materiaal bereikt meer dan 200 universiteitsdocenten tijdens de looptijd van het DigiFolk-project en duizenden na afloop van het project. Het materiaal wordt overgenomen door de universiteiten en geïntegreerd in toekomstige trainingen.

 Methodologie

De DigiFolk-methodologie maakt gebruik van een participatief kader waarbij mensen uit de gemarginaliseerde gemeenschappen, die het middelpunt van dit project vormen, betrokken worden bij het project. Meer specifiek zal DigiFolk mensen uit de gemarginaliseerde gemeenschappen opnemen in de DigiFolk-commissie, zodat de doelgroep eigenaar wordt van de resultaten van dit project. Naast het lidmaatschap van de commissie is DigiFolk toegewijd aan het betrekken van de leden van de gemarginaliseerde gemeenschappen bij: trainingsactiviteiten, adviseren en vormgeven van de curatie en digitalisering van de verhalen; adviseren en vormgeven van de productie van de tale maps en stadsrondleidingen met volksverhalen.

Evropska komisija podržala je kreiranje ove internet stranice, ali nije odgovorna za njen sadržaj, koji izražava isključivo stavove autora. Komisija nije odgovorna za korišćenje informacija prezentovanih na internet stranici.

Avrupa Komisyonu'nun bu web sitesinin hazırlanmasına verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt.
Projectnummer: 2022-1-NL01-KA220-HED-000090175

Copyright © | Privacy policy