Accessibility Tools

o projektu

 • Projekat DigiFolk daće glas manjinskim zajednicama u evropskim društvima i to tako što će prikupiti, digitalizovati i podeliti kulturne proizvode ovih zajednica. Čineći vidljivim njihove priče, doprineće smanjenju istorijskih predrasuda u evropskim društvima, predrasuda koje su delimično posledica izloženosti jednom narativu koji favorizuje dominantnu kulturu, a ne i narativa kultura koje su namerno ili nenamerno marginalizovane.

  Konačni cilj projekta DigiFolk je da kroz priče različitih kultura ukaže na naše međusobne sličnosti, na ljudske vrednosti koje delimo i zajednički evropski kulturni identitet. Time projekat ispunjava opšti cilj Erasmus+ sheme, a to je činjenje vidljivom i razumevanje ideje Evropske unije, posebno zajedničkih vrednosti, principa zajedništva i različitosti, različitog istorijskog, socijalnog i kulturnog nasleđa.

  • Naglasiti značaj narodnih priča kao usmene istorije, narativa koji pružaju alternativu narativu dominantnih kulturnih grupa. Narodne priče kao prozor u mudrost (vrednosti, verovanja i norme) grupa koje su tipično marginalizovane ili nevidljive.
  • Kreirati metodologiju prilagođenu različitim kontekstima; kroz participativni pristup osnaživati nastavnike društvenih nauka i humanističkih disciplina, studente i istraživače da rade transdisciplinarno u saradnji sa zajednicom, posebno sa marginalizovanim grupama.
  • Osnažiti marginalizovane grupe tako što će im dati priliku da utiču na život šire zajednice i skrenuti pažnju na njihova usmena predanja.
  • Razviti inovativne didaktičke materijale za nastavnike i studente kroz koje će adresirati probleme kulturnog nasleđa, načina da se ono sačuva i tako promoviše saradnja i inkluzivnost društva.
  • Promovisati zajedničke vrednosti i pripadnost široj ljudskoj zajednici kroz pripovedanje usmenih priča koje su oblikovale identitet, verovanja i ponašanja etničkih, religioznih i rasnih grupa koje imaju status manjina u različitim evropskim gradovima.
  • Četiri (4) mape priča i četiri (4) gradske ture koje uključuju pripovedanje priča na lokacijama na kojima se one tipično razmenjuju.
  • Četiri (4) promotivna događaja na kojima se mape priča i gradske ture predstavljaju široj javnosti.
  • Četiri (4) završne radionice na kojima se metodologija i iskustva sa DigiFolk projekta dele sa nastavnicima, studentima i drugim zainteresovanim akterima.
  • DigiFolk metodologija prevedena sa engleskog na holandski, grčki, turski i srpski, uz kratke prateće didaktičke video i mini-dokumentarce u kojima će se prikazati kako je izgledalo prikupljanje podataka u četiri grada koji učestvuju u projektu.
  • E-platforma: otvoreno dostupna, laka za navigaciju, na kojoj će biti postavljeni svi produkti projekta i edukativni materijal.
  • EDEX – UNIVERSITY OF GRONINGEN

   Univerzitet u Groningen (na holandskom Rijksuniversiteit Groningen, RuG) osnovan je 1614 i drugi je najstariji istraživački univerzitet u Holandiji. Trenutno na njemu studira preko 30000 studenata. Univerzitet se godinama nalazi na listi najboljih 100 na svetu. Univerzitetski koledž Groningen (UCG) je državni koledž za humanističke discipline pri Univerzitetu u Groningenu. UCG je osnovan 2014. i na njemu trenutno studira 360 studenata. Nudi mogućnost sticanja interdisciplinarne diplome osnovnih studija u oblasti humanističkih nauka. Ono po čemu je studiranje na UCG specifično, pored interdisciplinarnosti, jeste naglasak na iskustvenom učenju projektnog tipa. Projekti koji se rade na UCG, kao što je “Priče mudrosti” bili su inspiracija za ovaj Erasmus+projekat o narodnim pričama i multikulturalnosti.

   Vebsajt
  • UNIVERSITY OF ANKARA (ANKARA SOSYAL BILIMLER UNIVERSITESI)

   Sosjal Bilimier Univerzitet u Ankari (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, ASBU) osnovan je 2013 u glavnom gradu Turske sa ciljem da promoviše istraživanja u društvenim naukama i predstavlja prvi i jedini ovakav univerzitet u Turskoj. ASBU je institucija usmerena na istraživanje koja prima studente osnovnih i viših nivoa studija. Jedan od glavnih ciljeva ove institucije je objavljivanje istraživanja u međunarodno priznatim izdanjima. Na universitetu aktivno je niz istraživačkih i projektnih centara.

   Vebsajt
  • UNIVERSITY OF BELGRADE

   Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija visokoškolska institucija u Srbiji. Odeljenje za psihologiju je najproduktivnije odeljenje u Srbiji, sa 54 stalno zaposlena koji se bave nastavnim i istraživačkim aktivnostima i preko 30 stalno zaposlena istraživača. Jedino je društveno odeljenje u Srbiji rangirano na Šangajskoj listi. Odeljenje za psihologiju sarađuje sa drugim istraživačkim grupama pri univerzitetu, kao i sa drugim vladinim organizacijama i organizacijama iz civilnog sektora. Kada je reč o međunarodnoj saradnji, jedna je od najaktivnijih jedinica pri Univerzitetu u Beogradu, sa trenutno više od 20 aktivnih međunarodnih projekata.

   Vebsajt
  • UNIVERSITY OF CYPRUS

   Sa otprilike 7000 studenata, 113 laboratorija i 830 članova nastavnog odoblja, Univerzitet na Kipru je relativno mlada ali brzorastuća institucija (osnovan je 1989). Pri Univerzitetu postoji 7 fakulteta, 22 odeljenja i 14 istraživačkih jedinica/centara koji pokrivaju širok spektar prirodnih, društvenih i inžinjerskih nauka. UCY kao institucija zapošljava najviše mladih doktoranata i istraživača na Kipru. Trenutno pri univerzitetu pradi oko 750 mladih istraživača koji su finansirani eksternim istraživačkim fondovima. Univerzitet uvek traži nove visokokvalifikovane istraživače sa ciljem da ostane najveća institucija koja zapošljava mlade na Kipru.

   Vebsajt
  • CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET

   CARDET je jedan od vodećih centara za istraživanje i razvoj u regiji Mediterana, sa globalnim iskustvu u dizajniranju i implementaciji projekata, treninzima i digitalnom storitelingu. CARDET se nezavisno umrežava sa univerzitetima i drugim akademskim institucijama širom sveta, kao što je Univerzitet u Nikoziji i Međunarodni savet obrazovnih medija.

   Vebsajt

Evropska komisija podržala je kreiranje ove internet stranice, ali nije odgovorna za njen sadržaj, koji izražava isključivo stavove autora. Komisija nije odgovorna za korišćenje informacija prezentovanih na internet stranici.

Avrupa Komisyonu'nun bu web sitesinin hazırlanmasına verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt.
Broj projekta: 2022-1-NL01-KA220-HED-000090175

Copyright © | Privacy policy