Erişilebilirlik Araçları

 Kaynaklar

Geliştirilen kaynaklar, DigiFolk projesinin ömrü boyunca 200’den fazla, proje tamamlandıktan sonra ise binlerce üniversite eğitmenine ulaşmıştır. Materyaller üniversiteler tarafından benimsenmiş ve gelecekteki eğitimlere entegre edilmiştir

 Metodoloji

DigiFolk metodolojisi, bu projenin odağını oluşturan marjinalleştirilmiş topluluklardan insanların projeye dahil edildiği katılımcı bir çerçeveden yararlanmaktadır. Daha spesifik olarak: DigiFolk, marjinalleştirilmiş topluluklardan insanları DigiFolk Komitesine dahil edecek, böylece hedef grup bu projenin sonuçlarını sahiplenecektir. DigiFolk, komite üyesi olmanın yanı sıra, marjinalleştirilmiş toplulukların üyelerini şu alanlara dahil etmeyi taahhüt etmektedir: eğitim faaliyetleri, hikayelerin küratörlüğü ve dijitalleştirilmesi konusunda danışmanlık ve şekillendirme; masal haritalarının ve halk masalı şehir turlarının üretimine danışmanlık ve şekillendirme.

Projenin tüm hedef grupları, projenin tüm sonuçlarının interaktif (çevrimiçi ve çevrimdışı) bir şekilde sunulacağı her ülkede gerçekleşen etkinliklerin bir parçasıdır.

Evropska komisija podržala je kreiranje ove internet stranice, ali nije odgovorna za njen sadržaj, koji izražava isključivo stavove autora. Komisija nije odgovorna za korišćenje informacija prezentovanih na internet stranici.

Avrupa Komisyonu'nun bu web sitesinin hazırlanmasına verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt.
Proje Numarası: 2022-1-NL01-KA220-HED-000090175

Copyright © | Privacy policy